Faciliteter

For udefrakommende: For at leje festlokalet skal der rettes kontakt igennem Alabubolig på e-mail: info@alabubolig.dk