Afdelingsmøde, ny husorden og nyt fra bestyrelsen

Dansk version:
Ovenpå et veloverstået afdelingsmøde, hvor der blandt andet blev valgt en ny bestyrrelse.
Den nye bestyrrelse består af:

Morten Bach Nielsen – Formand
Caroline Rask Lafontaine – Næstformand
Sebastian Korsbakke Jensen
Mette Olesen
Camilla Urup Noe Andersson
Søren Buch Jensen
Christian Camoro Bach

Samt suppleanter:

Søren Søndergaard Batz og Charlotte Kjær

Vi har i bestyrrelsen sat os for mål at bruge meget energi på at genoplive Godsbanen, blandt andet igennem at få fredagsbaren op og køre samt arrangere fester og fællesspisning.
Vi har i afdelingen derudover vedtaget en ny husorden.
Den nye husorden er ikke meget forskellig fra den tidligere husorden, men jeg vil alligevel opfordre alle til at læse den igennem for en god ordens skyld.
Husorden for Godsbanen

Den 28/9-15 afholdte bestyrrelsen sit første møde i den nye konstituering.
Som noget nyt vil vi i bestyrrelsen gøre mere for at inddrage beboerne og give et indblik i hvad der foregår, derfor vil vi fra nu af uploade vore referater her på siden så de er tilgængelige for alle.
Bestyrelsesmøde-28-9

Vi ser i bestyrrelsen frem til et år hvor vi kan gøre Godsbanen til de bedste ungdomsboliger i Aalborg.

 

English version:
After a well attended department meeting where among other things, a new board was elected.
The new board is as follows:

Morten Bach Nielsen – Chairman
Caroline Rask Lafontaine – Deputy Chairman
Sebastian Korsbakke Jensen
Mette Olesen
Camilla Urup Noe Andersson
Søren Buch Jensen
Christian Camoro Bach

As well as alternate members:

Søren Søndergaard Batz and Charlotte Kjær

We have set a goal for this year to spend as much energy as possible to revive Godsbanen. We aim to do this through a number of different means. We are aiming to establish a new Friday bar and arrange a number of parties. We are also aiming to arrange communal dinners.

At the department meeting a new set of house rules were also voted in.
The new set of rules are not much different from the previous house rules, but I would encourage everyone to read it atleast once.
House rules for Godsbanen

On the 28th of September the board has it’s first meeting.
As something new, the board decided to do more to involve residents and provide an insight into what is going on, therefore, from now on we will upload our records on this page so that they are accessible to all. The records are made and kept in danish, there are no plans to translate the entirety of them.
Bestyrelsesmøde-28-9

We in the board are looking forward to a year where we can make Godsbanen the best youth housing in Aalborg.